BlogBlog
ElearningE-learning Đăng nhập

Khóa cứng

Đặc điểm của khóa cứng bản quyền phần mềm

Đặc điểm của khóa cứng bản quyền phần mềm

Sử dụng khóa cứng để bảo vệ bản quyền phần mềm có các lợi thế vượt trội so với sử dụng khóa mềm. Bài viết này nêu ra các đặc tính của khóa cứng....
Lược sử áp dụng giải pháp khóa cứng để bảo vệ sản phẩm phần mềm

Lược sử áp dụng giải pháp khóa cứng để bảo vệ sản phẩm phần mềm

Sử dụng khóa phần cứng thay cho khóa mềm để bảo vệ phần mềm. Các dòng khóa cứng thông dụng được sử dụng tại Việt Nam trong thời gian qua....
Thiết kế Web bán hàng miễn phí - Powered by iNET